• O Centro Especial de Emprego JUAN XXIII: A xardinería é un servizo altamente valorado polos cidadáns, e axuda a transmitir unha visión positiva da discapacidade intelectual.
  • O Centro Especial de Emprego JUAN XXIII: O traballar para organismos públicos as persoas con discapacidade intelectual realizan seus traballos en colaboración con outros profesionais da xardinería.
  • O contorno da Asociación JUAN XXIII: A Fundación Juan XXIII ten a súa sede no contorno privilexiado da Asociación Juan XXIII, e representa o dereito das persoas con discapacidade intelectual a recibir servizos de calidade.
  • O Centro Especial de Emprego JUAN XXIII: O emprego de calidade aporta o traballador benestar persoal e compromiso co resultado de traballo.
  • O Centro Especial de Emprego JUAN XXIII: A amabilidade e a vocación do servizo son señas de identidade dos traballadores do centro especial de emprego Juan XXIII.
  • A Responsabilidade Social Empresaria: A Fundación Juan XXIII desarrolla programas de responsabilidade social que van máis alá do traballo coas persoas con discapacidade intelectual, indagando no aproveitamento dos residuos en beneficio do medio ambiente.

 

A TÚA OPINIÓN NOS INTERESA:

Por favor, adique un intre a completar esta enquisa, a información que nos proporcione será empregada para mellorar a calidade dos nosos procesos de traballo. As súas respostas serán tratadas de xeito confidencial e non serán empregadas para ningún fin distinto á análise pormenorizada  para a mellora do noso traballo.
Contestar a esta enquisa non leva máis de 3 minutos, agradecemos a súa sincera colaboración.

Esta enquisa é anónima, polo que non se realiza os tratamentos de datos de caracter persoal.

enquisa non leva máis de 3 minutos, agradecemos a súa sincera colaboración.