• O Centro Especial de Emprego JUAN XXIII: A xardinería é un servizo altamente valorado polos cidadáns, e axuda a transmitir unha visión positiva da discapacidade intelectual.
 • O Centro Especial de Emprego JUAN XXIII: O traballar para organismos públicos as persoas con discapacidade intelectual realizan seus traballos en colaboración con outros profesionais da xardinería.
 • O contorno da Asociación JUAN XXIII: A Fundación Juan XXIII ten a súa sede no contorno privilexiado da Asociación Juan XXIII, e representa o dereito das persoas con discapacidade intelectual a recibir servizos de calidade.
 • O Centro Especial de Emprego JUAN XXIII: O emprego de calidade aporta o traballador benestar persoal e compromiso co resultado de traballo.
 • O Centro Especial de Emprego JUAN XXIII: A amabilidade e a vocación do servizo son señas de identidade dos traballadores do centro especial de emprego Juan XXIII.
 • A Responsabilidade Social Empresaria: A Fundación Juan XXIII desarrolla programas de responsabilidade social que van máis alá do traballo coas persoas con discapacidade intelectual, indagando no aproveitamento dos residuos en beneficio do medio ambiente.

 

COMPOSICIÓN DO PADROADO:

 • Presidente de Honra: D. Alfonso Zulueta de Haz.
 • Presidente Representante legal: D. Magín Alfredo Froíz Planes
 • Patrono nato: Asociación Juan XXIII, representada pola súa presidenta Dna. Mª Teresa Fernández Cabaleiro.
 • Vicepresidente:D. Alfonso Pérez Iglesias.
 • Secretario: D. Francisco Javier Cobián Salgado.
 • Tesoureiro: D. Antonio Jar Ramos.
 • Vocal: Dna. María del Carmen Puga Pereiro.

O Padroado da FUNDACIÓN PARA A DISCAPACIDADE E EMPREGO JUAN XXIII, se compón de sete patronos procedentes de diferentes sectores sociais e profesionais -xuristas, empresarios, expertos en discapacidade,  familiares de persoas con discapacidade e e a propia Asociación Juan XXIII como patrono nato- o que permite que cada patrono aporte, no desempeño voluntario e non retribuído das súas funcións, a pluralidade necesaria para dotar de consistencia á planificación estratéxica da actividade fundacional.